rjt

فیلتر تصفیه آب شور دستگاه تولید آب با خلوص بالا

  • فیلتر تصفیه آب شور دستگاه تولید آب با خلوص بالا

    فیلتر تصفیه آب شور دستگاه تولید آب با خلوص بالا

    توضیح سیستم تصفیه آب خالص / آب با خلوص بالا نوعی سیستم برای دستیابی به هدف تصفیه آب از طریق فرآیندهای مختلف تصفیه آب و سیستم نظارت بر کیفیت آب است.با توجه به نیازهای مختلف کاربران در مورد خلوص آب، ما پیش تصفیه، اسمز معکوس و تبادل یونی بستر مخلوط (یا واحد نمک زدایی الکتریکی EDI) را با هم ترکیب کرده و تغییر می دهیم تا مجموعه ای از تجهیزات تصفیه آب خالص و همچنین تمام آب را بسازیم. مخازن در این سیستم مجهز به ...